Palvelut

Palvelut

Julkisten rakennusten suunnittelu

 

Arktiimi on tehnyt julkisen rakentamisen puolella yhteistyötä eri tahojen kanssa (valtion hallinto, kunnat ja kaupungit, seurakunnat, rakennusliikkeet jne.).

Suunnittelutehtävät ovat olleet uudis- ja korjausrakentamisen kohteita sekä hankeselvitysvaiheen projekteja (mm. koulut, päiväkodit, seurakunnan tilat, kunnan ja valtion virastot ja laitokset). Arktiimi on ollut mukana myös pienemmissä projekteissa kuten esimerkiksi eri rakennustyyppien kunnossapitoon liittyvissä hankkeissa (aitojen uusimiset, pihamateriaalien rajausten ja tasoerojen suunnittelu, rakennusten sisä- ja ulkopuolisten maalaustöiden suunnittelu, rakennuksen sisäpuoliset muutossuunnittelut jne.).

Palvelut

Asuintalojen suunnittelu

 

Asuintalojen suunnittelussa lähtökohtana ovat aina asiakkaan toiveet ja tarpeet. Asiakkaan kanssa yhdessä katsomme rakennukselle parhaan sijoittumisen tontille ja ympäristöön. Yhteistyössä huolehdimme siitä, että rakennuksesta tulee tilaajan toiveet täyttävä ja kustannukset pysyvät sovituissa rajoissa. Tämä periaate koskee sekä omakotitalojen että rivi- ja kerrostalokohteiden suunnittelua.

Palvelut

Korjausrakentaminen  

 

Arktiimin erityinen osaamisalue on korjausrakentaminen. Korjausrakentamiskohteiden luonne voi olla pienistä muutostöistä suuriin peruskorjaushankkeisiin. Korjausrakentamisessa tarvitaan erityisen paljon eri suunnittelualojen yhteensovittamista. Projektinvetäjän suunnittelukokemuksella on näissä kohteissa iso merkitys.

Arktiimille jokainen projekti on yhtä arvokas sen laajuudesta riippumatta.