Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Arktiimi Oy tekee yhteistyötä Oulun Tilakeskuksen omaisuudenhallintayksikön kanssa hankkeissa, jotka eivät ylitä arvoltaan julkisista hankinnoista annettua lakia ( 348/ 2007). Suunnittelutehtävät ovat pienehköjä olemassa olevien kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitoon liittyviä suunnittelutöitä  sekä pienehköjä täydennysrakentamishankkeita.